MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

miễn trừ mọi trách nhiệm trong mọi tình huống phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của họ. Điều này áp dụng cho cả việc giao dịch, cá cược, thanh toán và các hoạt động khác trên nền tảng của Sky88.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Website sky88 chỉ cung cấp thông tin và được sử dụng như một nguồn tham khảo để tìm kiếm thông tin, không khuyến khích người dùng tham gia vào các hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Cần lưu ý rằng tất cả các hình thức đánh bạc trực tuyến tại Việt Nam hiện tại đều không được pháp luật chấp thuận, và vì vậy người dùng cần tự thận trọng để không vi phạm quy định pháp luật Việt Nam.

TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi cam kết cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất cho người đọc. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáng tin cậy, phù hợp hoặc sẵn có của thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hình ảnh, văn bản hoặc tài liệu khác có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, người đọc không nên áp dụng thông tin đó cho bất kỳ vấn đề sức khỏe cá nhân và cần tự chịu rủi ro khi dựa vào thông tin này.

MIỄN TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất gián tiếp hoặc phát sinh từ các hậu quả; hoặc tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận có liên quan đến việc sử dụng trang web này.

BẢN QUYỀN

Mọi nội dung, hình ảnh, thiết kế, tập tin và thông tin có trong trang web này đều là tài sản bản quyền của Sky88 và không được sao chép, chỉnh sửa hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Sky88. Trang web này có thể chứa các thương hiệu, chi nhánh hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, được biểu thị bằng từ ngữ, đồ họa và/hoặc logo. Các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu trên trang web này được bảo vệ theo luật pháp hiện hành và việc truy cập vào trang web này không đồng nghĩa với việc có bất kỳ quyền sở hữu, quyền hoặc giấy phép sử dụng nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi. Hành vi sao chép, phân phối, sử dụng hoặc xuất bản bất kỳ nội dung nào từ trang web này bởi người dùng đều bị nghiêm cấm.